|   | 

Pity roczne przez internet dla pracowników i US

Pracodawcy mają obowiązek sporządzania  i przesyłania do urzędów skarbowych oraz do pracowników deklaracji rocznych PIT-11 .o uzyskanych przez pracownika przychodach oraz potrąceniach. Najczęściej pracodawcy przesyłają pity roczne przez internet.

Deklaracje  PIT-11 i PIT-40

Pracodawcy po zakończeniu roku podatkowego przygotowują informacje na formularzach PIT-11. Deklaracja PIT-11 stanowi podstawowe źródło danych niezbędnych do wypełnienia przez podatnika druków zeznań podatkowych PIT-36 i PIT-37. Zawiera ona informacje o przychodach pracownika, kosztach, odprowadzonych przez płatnika składkach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatnicy samodzielnie wypełniają zeznania PIT-36 lub PIT-37, jeśli mają również inne źródła przychodów oraz korzystają z ulg i odliczeń. Mogą oni rozliczyć pity roczne przez internet, a w przypadku PIT-37 skorzystać też ze wstępnie wypełnionego przez administrację podatkową zeznania (PFR).

Wystawienie informacji jest obowiązkiem płatnika i pracownik nie musi składać żadnego wniosku, aby otrzymać PIT-11. Natomiast gdyby zamiast informacji chciał otrzymać od pracodawcy rozliczenie podatkowe, to przed 10 stycznia po zakończeniu roku podatkowego musi złożyć wniosek na druku PIT12.

Pracodawca nie sporządza wtedy informacji PIT-11, lecz rozliczenie na druku PIT-40, które przekazuje zarówno pracownikowi, jak i do urzędu skarbowego. Pracownik nie musi wtedy samodzielnie rozliczać się z fiskusem.

Terminy składania deklaracji do US zależne od formy

Pracodawcy są zobowiązani przesyłać do urzędu skarbowego pity roczne przez internet w terminie do końca lutego. Wysyłka w formie elektronicznej nie jest obowiązkowa dla pracodawców zatrudniających do pięciu pracowników. W takim przypadku mogą przekazać do urzędu papierowe formularze, ale mają wtedy krótszy termin na dostarczenie dokumentów do urzędu, muszą to wykonać do końca stycznia.

Pity roczne przez internet są obowiązkowe w każdym przypadku dla biur rachunkowych. Obowiązujący dla nich termin to koniec lutego.

Przekazywanie pitów rocznych pracownikom

Pity roczne przez internet nie obowiązują w przypadku przekazywania ich pracownikom. Pracodawca sam wybiera odpowiednią formę przekazania. Może wręczyć lub przesłać deklaracje do pracowników w formie papierowej. Forma elektroniczna jest w tym przypadku dopuszczalna, ale nie jest obowiązkowa.

Zarówno pity roczne przez internet jak i papierowe pracodawca przekazuje pracownikom do końca lutego. W tym przypadku forma przekazania nie ma wpływu na obowiązujący termin.

Artykuł sponsorowany

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!