|   | 

Co przemawia za kupnem samochodu elektrycznego?

Polacy rozważający zakup samochodu elektrycznego zostali poproszeni o wymienienie zalet, jakie dostrzegają w tego typu pojazdach. Odpowiedzi dają producentom do myślenia.

23 procent ankietowanych Polaków stwierdziło, że rozważa zakup pojazdu elektrycznego. Jako główne powody zakupu pojazdu elektrycznego respondenci wymieniają niskie koszty eksploatacji (40%) i ochronę środowiska (61%).

Polacy są najbardziej skłonni rozważyć zakup pojazdu elektrycznego, jeśli rozpoznają siebie i będą mieli okazję się nim przejechać. Nieoczekiwanie duży odsetek respondentów rozważających ten zakup nie mieszka nawet w domach jednorodzinnych.

InsightOut Lab, we współpracy z Volkswagenem, przeprowadził badanie skupiające się na respondentach, którzy zadeklarowali, że rozważają zakup samochodu elektrycznego (23 proc. badanych Polaków). Ich opinie rzucają światło na powody, dla których Polacy zaczęli rozważać przejście na samochody elektryczne.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, duża część tej grupy nie mieszka w domach jednorodzinnych i nie traktuje pojazdów elektrycznych jako drugiego lub trzeciego samochodu w swoim gospodarstwie domowym.

Dlaczego samochód elektryczny?

Grupa respondentów, którzy odpowiedzieli "zdecydowanie" lub "raczej" twierdząco na pytanie: "Czy rozważasz zakup samochodu elektrycznego?". Zadano pytanie: "Co sprawiło, że rozważasz zakup pojazdu elektrycznego?". Respondenci nie musieli wybierać tylko jednego powodu.

Większość respondentów wybrała odpowiedź, że znaleźli informacje o samochodach elektrycznych w Internecie lub prasie. Takiej odpowiedzi udzieliło 51% respondentów. Nieco mniej respondentów (36%) stwierdziło, że jazda samochodem elektrycznym była punktem zwrotnym w ich decyzji (jazda próbna u dealera, skorzystanie z usługi carsharingu lub przejażdżka z przyjacielem). 25% respondentów stwierdziło, że zobaczenie pojazdu elektrycznego na drodze było pierwszą rzeczą, która skłoniła ich do rozważenia zakupu.

Ładowanie samochodu elektrycznego

Ekologia jest najważniejsza

Na pytanie "Co sądzisz o najważniejszych powodach zakupu pojazdu elektrycznego?" Najczęściej wymieniano:

  • Ochrona środowiska (61 proc.),
  • Niskie koszty eksploatacji (40%)
  • Możliwość ładowania samochodu w domu (35%)
  • Przywileje, tj. bezpłatne parkowanie w strefach płatnego parkowania, możliwość jazdy po buspasach (28%),
  • Silnik jest bardzo cichy (23%)

Nie tylko dla tych, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych

Wyniki najnowszego badania przeczą teorii, że samochody elektryczne są atrakcyjne tylko dla Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych, dla których pojazd elektryczny byłby drugim lub trzecim samochodem w gospodarstwie domowym.

Po pierwsze, 44 procent mieszka w blokach mieszkalnych. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko tych respondentów, którzy zdecydowanie rozważają zakup pojazdu elektrycznego (odpowiadając "zdecydowanie tak"), odsetek ten jest jeszcze wyższy. Odsetek ten może sięgać 48 procent. Innymi słowy, prawie połowa Polaków, którzy zdecydowanie rozważają zakup bądź leasing samochodu elektrycznego, mieszka w bloku.

Po drugie, 43 proc. osób rozważających przesiadkę na samochód elektryczny twierdzi, że byłby to ich jedyny samochód w przypadku zakupu. Dla 44 proc. respondentów pojazd elektryczny byłby jednym z dwóch samochodów w ich domu, a dla 13 proc. byłby jednym z trzech.

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!