|   | 

Urlop okolicznościowy – kiedy przysługuje?

Śluby, narodziny, pogrzeby – to uzasadnienia do skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny czy urlop na żądanie to nie wszystkie możliwości usprawiedliwienia swojej nieobecności w pracy. W określonych sytuacjach osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę skorzystać mogą także z urlopu okolicznościowego.

Gdzie szukać regulacji dotyczących urlopu okolicznościowego?

Zgodnie z art. 298 Kodeksu Pracy, zadaniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej jest określenie (poprzez rozporządzenie) sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz zakresu zwolnień od pracy, które przysługują pracownikom, a także przypadków, w których pracownik zachowuje swoje prawo do wynagrodzenia w czasie nieobecności. Stosowne rozporządzenie powstało w 1996 roku.

Akt wskazuje m.in. sytuacje, w których pracodawca jest zobowiązany do zwolnienia zatrudnionego od pracy. Śluby, narodziny i pogrzeby – to uzasadnienia do skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Kiedy przysługuje urlop okolicznościowy?

Pracownik wykorzystać może dwa dni wolne w przypadku swojego ślubu lub urodzenia się jego dziecka, a także wtedy, gdy dojdzie do śmierci i pogrzebu jego małżonka, dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma. Z kolei jeden dzień przysługuje pracownikowi ze względu na ślub jego dziecka oraz zgon i pogrzeb jego siostry, brata, teściowej, teścia, babci, dziadka lub innej osoby, która pozostaje na utrzymaniu zatrudnionego albo pod jego bezpośrednią opieką.

Przepisy nie wskazują dokładnie, kiedy pracownik powinien skorzystać z dni wolnych, które przysługują mu w wymienionych okolicznościach, chociaż termin powinien bezpośrednio wiązać się z wymienionymi wydarzeniami. Dopuszczalne jest więc pobranie urlopu nieco wcześniej, by dopełnić formalności, które są związane ze ślubem czy pogrzebem, lub później, gdy nowo narodzone dziecko opuści już szpital.

Prawo nie ustala również maksymalnej liczby dni wolnych z tytułu urlopu okolicznościowego. Jeżeli do wszystkich zdarzeń dojdzie w ciągu jednego roku kalendarzowego, pracownik będzie mógł wykorzystać urlop za odpowiadające im dni. Jednocześnie nie pomniejszy to wymiaru przysługującego mu urlopu wypoczynkowego.

Za czas takiego urlopu pracownikowi przysługuje prawo do swojego wynagrodzenia. Za niewykorzystanie urlopu okolicznościowego zatrudnionemu nie przysługuje jednak ekwiwalent pieniężny.

Wniosek o urlop okolicznościowy

Urlop okolicznościowy udzielany jest na wniosek pracownika, a pracodawca nie może mu go odmówić. Może jednak zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów, które potwierdzą zaistnienie okoliczności. Mogą nimi być: odpis aktu małżeństwa, odpis skróconego aktu urodzenia dziecka lub odpis aktu zgonu.

Co jednak warto wiedzieć o wnioskach urlopowych – nie muszą one być sporządzone na piśmie. Zarządzanie urlopami – składanie wniosków, rozpatrywanie ich czy tworzenie planów urlopowych – może odbywać się online. Wystarczy, że skorzystamy z aplikacji inEwi.pl, która umożliwi elektroniczny obieg dokumentacji w firmie.

 

Materiał zewnętrzny

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!