|   | 

Egzamin CFA – poszerzanie kwalifikacji w zakresie finansów

Na czym polega egzamin CFA? Jakie zagadnienia obejmuje i jak skutecznie się do niego przygotować? Jakie możliwości zyskasz, zdobywając tytuł CFA? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym poradniku.

Międzynarodowy tytuł

CFA – Chartered Financial Analyst to rozpoznawalny i ceniony na całym świecie tytuł, potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zarządzania finansami. Zdobyć go można, zdając angielskojęzyczny egzamin, który organizowany jest od ponad 50 lat przez Instytut CFA. Egzamin ten odbywa się w ponad stu państwach na całym świecie i składa się z trzech etapów. Należy zdawać je po kolei, zaczynając od etapu pierwszego. Etap pierwszy organizowany jest dwa razy do roku: w czerwcu i w grudniu, pozostałe dwa odbywają się raz w roku – w czerwcu. W ciągu roku można podejść tylko do jednego etapu egzaminu. Uzyskanie tytułu CFA zajmuje więc trzy lata – pod warunkiem, że kandydat zaliczy wszystkie etapy za pierwszym podejściem. Instytut CFA nie określa maksymalnej liczby podejść do jednego etapu, a zdany egzamin zachowuje ważność bezterminowo. Osoba, która chce przystąpić do programu CFA musi posiadać co najmniej tytuł „US bachelor” ‒ w polskich warunkach oznacza to tytuł licencjata lub ukończenie trzech lata studiów. Konieczne jest też posiadanie czteroletniego doświadczenia zawodowego, którego charakter musi zostać zaakceptowany przez Instytut CFA.

Zakres materiału i przebieg egzaminu CFA

Osoby podchodzące do egzaminu CFA muszą wykazać się szeroką wiedzą z zakresu finansów i ekonomii. Poziom pierwszy obejmuje zagadnienia z mikro- i makroekonomii, matematyki finansowej, statystyki i prawdopodobieństwa oraz etyki zawodowej. Kandydat powinien wykazać się również umiejętnością analizy sprawozdań finansowych oraz dobrą znajomością instrumentów dłużnych i pochodnych. Poziom drugi obejmuje poszerzoną wiedzę z etapu pierwszego. Duży nacisk położony jest na wycenę akcji, oraz instrumentów dłużnych. Kandydat, który przystępuje do tego etapu, może spodziewać się zadań dotyczących m.in. analizy sprawozdań finansowych, szacowania stopy zwrotu i ryzyka oraz porównywania możliwości inwestycyjnych. Drugi etap sprawdza również umiejętność stosowania zasad etycznych w realnych sytuacjach. Etap trzeci koncentruje się na weryfikowaniu umiejętności z zakresu zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz mierzenia, analizowania i prezentowania wyników inwestycyjnych. Zadania, które pojawiają się na tym etapie, mogą dotyczyć m.in. wyceny aktywów i zarządzania inwestycjami kapitałowymi, dłużnymi i pochodnymi. Pierwszy i drugi etap mają formę pytań zamkniętych – z trzech odpowiedzi należy wybrać jedną, prawidłową. Poziom drugi zawiera również tzw. mini-case’y, na których podstawie należy rozwiązać pytania testowe. Trzeci etap egzaminu składa się z testu oraz otwartej części opisowej. Czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie testowe jest ograniczony – podczas pierwszego etapu wynosi 1,5 minuty, podczas drugiego i trzeciego etapu – 3 minuty. Minimum Passing Score, czyli liczba punktów, która potrzebna jest do zdania danego etapu, ustalany jest każdorazowo po przeprowadzeniu danego egzaminu i uzależniony jest od poziomu jego trudności.

CFA – wymierne korzyści

Zdobycie tytułu CFA wymaga wielu godzin nauki, jednak jest to wysiłek, który przynosi wymierne korzyści. Jakie? CFA to jeden z najbardziej rozpoznawalnych certyfikatów na świecie. Ten prestiżowy tytuł stanowi przepustkę do międzynarodowej kariery zawodowej w szeroko pojętej branży finansowej. Wymagania egzaminacyjne kładą nacisk na zasady obowiązujące na globalnych rynkach – dzięki temu osoby, które zdobyły tytuł CFA, posiadają doskonałe rozeznanie w mechanizmach rządzących międzynarodowymi finansami, a co więcej – są w stanie prowadzić trafne inwestycje na całym świecie. Certyfikat CFA stanowi potwierdzenie rozległych kompetencji i eksperckiej wiedzy. Ukończenie tego programu umożliwia dołączenia do grupy osób posiadających najwyższe kompetencje. W Polsce tytuł ten posiada ok. 420 osób – to wąskie, elitarne grono fachowców. Umiejętności zdobyte w czasie nauki do egzaminów CFA mogą zostać wykorzystane w bankowości, branży ubezpieczeniowej czy inwestycyjnej. Certyfikat CFA stanowi ogromny atut podczas rozmów rekrutacyjnych, zwiększa również szanse na awans i zdobycie prestiżowego, dobrze płatnego stanowiska. Według statystyk posiadacze tytułu CFA najczęściej zajmują następujące stanowiska:

 • Accountant / Auditor
 • Chief-Level Executive
 • Consultant
 • Corportate Financial Analyst
 • Financial Advisor
 • Investment Banking Analust
 • Manager of Managers
 • Portfolio Manager
 • Relationship Manager
 • Stategist
 • Trader
 • Research Analyst
 • Consultant
 • Risk Manager/Director
 • Finance Director

Jak przygotować się do egzaminu CFA?

Według wskazówek Instytutu CFA na samodzielną naukę do każdego z etapów należy poświęcić od 250 do 300 godzin. Osoby, które potrzebują profesjonalnej pomocy, mogą skorzystać z usług firm prowadzących szkolenia dla kandydatów podchodzących do egzaminu CFA. Taki kurs odbywa się na kursach prowadzonych w EY Academy of Business (więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/cfa,52/).  Co obejmuje szkolenie?

 • Trwające 10 dni zajęcia stacjonarne;
 • Wsparcie hot-line na każdym etapie nauki;
 • Praktyczne porady i wsparcie trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu kursów CFA;
 • Schweser Live CFA Mock Exam – próbny egzamin, który umożliwia zweryfikowanie poziomu posiadanej wiedzy i przećwiczenie w praktyce technik egzaminacyjnych;
 • Materiały pomocnicze oraz kalkulator The Texas Instruments BA II Plus – jeden z dwóch modeli dopuszczonych do użycia w trakcie egzaminu przez CFA Institute. 

Program kursu dostosowany jest do wymagań, którym sprostać muszą osoby ubiegające się o tytuł CFA. W trakcie zajęć uczestnik zdobywa wiadomości z najważniejszych dziedzin, takich jak:

 • Zarządzanie funduszem;
 • Doradztwo inwestycyjne;
 • Regulacja usług w zakresie zarządzania inwestycyjnego;
 • Analiza inwestycyjna;
 • Zarządzanie portfelem inwestycyjnym;
 • Wycena aktywów;
 • Ocena papierów wartościowych;

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!