|   | 

Prawne aspekty sprzedaży i kupna auta

Codziennie dokonywanych jest mnóstwo transakcji, a wśród nich duża część dotyczy sprzedaży i kupna samochodów. Żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami, powinniśmy pamiętać o kluczowych prawnych aspektach. Jakich? O tym w poniższym artykule!

Umowa z internetu? Czy to dobry pomysł?

Sprzedaż lub kupno samochodu nie wydają się czynnościami nadmiernie skomplikowanymi, szczególnie że w internecie znaleźć można gotowe umowy, które wystarczy tylko wydrukować i podpisać. Nie zawsze to jednak dobry pomysł, bo nie ma w nich zapisów, które ochronią nas na wypadek przyszłych roszczeń drugiej strony. Istnieje też ryzyko, że kupujący bądź sprzedający nierzetelnie będzie wywiązywał się z umowy. Z tego względu, zamiast korzystać z ogólnego wzoru dostępnego w sieci, przygotujmy umowę uwzględniającą ważne zapisy.

Co wpisuje do umowy osoba fizyczna?

Jeśli obie strony umowy sprzedaży są osobami fizycznymi, to w umowie powinny znaleźć się ich imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania, PESEL oraz numer dowodu osobistego (choć może być inny dokument potwierdzający tożsamość, np. paszport). Może się też zdarzyć, że osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - w tej sytuacji powinna zostać zawarta taka informacja w umowie (jej nazwa, siedziba oraz NIP i REGON). Zaleca się ponadto załączenie do umowy wydruku z systemu CEiDG - Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej.

sprzedaż samochodu

A co z osobą prawną?

Inaczej to wygląda w przypadku osoby prawnej, bo powinna być ona oznaczona w umowie z podaniem numeru rejestrowego z Krajowego Rejestru Sądowego. Podać też należy sąd rejonowy prowadzący jej rejestr. Dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych wpisujemy również informację o wysokości ich kapitału zakładowego.

Współwłaściciele? Czy obaj muszą się podpisać na umowie?

A co z sytuacją, gdy jedną ze stron są współwłaściciele samochodu? Oczywiście wszyscy muszą być wpisani do umowy, każdy z nich też musi ją podpisać, aby była ważna. Więcej o tym zagadnieniu możemy przeczytać w artykule pt. Współwłaściciel, a kupno samochodu - o czym należy pamiętać?

Dodatkowe informacje w umowie

Wiadomo, w umowie sprzedaży samochodu trzeba oznaczyć, o jaki pojazd chodzi oraz jaka jest jego cena. Pamiętajmy jednak, że poza wpisaniem marki, modelu i rocznika podajmy też numer nadwozia - VIN, numer rejestracyjny, informację o karcie pojazdu (jak została wydana) oraz przebieg na dzień zawarcia umowy.

kupno samochodu

Na czym polega przerejestrowanie samochodu?

Nie zapominajmy jednocześnie o konieczności przerejestrowania kupionego samochodu, co oznacza, że trzeba zarejestrować go na nabywcę - ze względu na jego miejsca zamieszkania w wydziale komunikacji urzędu gminy. Kupujący jednak powinien zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnej, a jest nią umowa sprzedaży (chyba że wartość rynkowa pojazdu jest niższa niż tysiąc złotych). Ma na to 14 dni od zawarcia umowy. W tym czasie musi złożyć formularz PCC-3 do Urzędu Skarbowego. Wysokość podatku wynosi 2% wartości samochodu. Nie warto zaniżać wartości pojazdu, bo US może to zakwestionować i wykonać własną ekspertyzę.

A co z ubezpieczeniem?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC najczęściej przechodzi na nabywcę, trwając do końca okresu, na jaki zostało zawarte. Nabywca jednak może w każdej chwili z niego zrezygnować. Odstąpienie powinno być przedstawione na piśmie.

Istnieje więc kilka zagadnień, na które bacznie powinniśmy zwrócić uwagę podczas kupna bądź sprzedaży samochodu. Dzięki nim nie spotkają nas żadne przykre niespodzianki.

Zobacz również

E-mail: sugestia@adssupport.pl

ADSSupport to portal wielotematyczny, na którym znajdziesz szereg cennych porad, informacji i artykułów z różnych dziedzin życia. Zapraszamy!